Comunical

Midiya Agency kollektivi ərsəyə gətirdiyi saytları təmiz və asan kodlama xüsusiyyəti ilə yanaşı
eyni zamanda cəld çalışacaq şəkildə hazırlamaqdadır.

İşin qısa təsviri

Biz ölkənin ən tanınmış konsultasiya şirkətlərindən biri olan "Comunical" üçün vebsayt tərtib etdik.

Şirkət aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • STRATEJİ MARKETİNQ
  • MARKETİNQ KOMMUNİKASİYALARI
  • DİGİTAL MARKETİNQ
  • BRENDİNQ
  • BEYNƏLXALQ MARKETİNQ
  • TREYDİNQ
  • TƏLİMLƏR VƏ KONSALTİNQ
  • DİZAYN
  • TƏDBİRLƏRİN TƏŞKİLİ